Preise

Preise ab 01.03.2023

Preise
in €
1 Person2 Personen3 Personen4 Personen5 Personen6 Personen
1 Nacht50,0072,0094,00116,00138,00160,00
2-5 Nächte48,00
70,0092,00114,00136,00158,00
5-10 Nächte
46,0068,0090,00112,00134,00156,00
ab 11 Nächte
44,0066,0088,00110,00132,00154,00